LYKKE GRUPPTRÄNING

​​​​​I gruppträningsmenyn hittar du olika pass från lätt till utmanande och återhämtade till utvecklande. Du kan delta i LYKKE gruppträningar när som helst. Passen är inte kursformade.

GRUPPTRÄNINGSPLAN

På den här sida hittar du LYKKEs gruppträningsplan. Anmäl dig till passen via Liikuntakeskus LYKKE -mobilapplikation. I applikationen hittar du instruktörer och möjliga förändringar.

Läs mer

I LYKKE gruppträningarna hittar du pass som är utformade av LYKKE:s egna coachar, samt LesMills- konceptets pass. LYKKE:s gruppträningspass har utformats för att uppfylla de olika behoven och målen hos dem som tränar. Passens innehåll reflekterar de professionella coachernas egen stil. Innehållet i LesMills-passen följer det internationella LesMills-konceptet, och innehållet i passen förmedlas var tredje månad till de coachar som har genomgått licensutbildningen.


Gruppträningspassen delas in i fyra olika kategorier enligt passens innehåll.


STYRKA

STYRKA-passen består av olika muskelträningsövningar som ökar muskeluthålligheten. STYRKA-passen känns igen på hantelsymbolen.

Läs mer

PULS

PULS-passen är medryckande med snabba övningar som förbättrar syretransportsystemet. PULS-passen känns igen på hjärtsymbolen.

Läs mer

FIILIS

FIILIS-passen är främst roliga, svettiga och bjuder på härlig stämning. FIILIS-passet känns igen på sneaker-symbolen.

Läs mer

ÅTERHÄMTNING

ÅTERHÄMTNING-passen är lugnare pass som ingår i alla träningskalendrar. Övningarna ökar rörligheten och kroppskontrollen och hjälper till med återhämtningen. Återhämtnings-passet känns igen på blom-symbolen.

Läs mer


Gruppträningspassets nivå känns igen på färgkoden.

LÄTT
​​​​​​​ljusgrönt

MEDELSVÅRT
mörkgrönt

UTMANANDE
orange


EVENEMANGSKALENDER

På den här sidan finns LYKKEs kommande gruppträningspass och evenemang. Välkommen med!

Läs mer

PASSBESKRIVNINGAR

På den här sidan finns beskrivningar av LYKKE gruppträningspass. ​​​​​​​

Läs mer


LYKKE VIDEOPASS

LYKKE videopasset är ett videostyrt gruppövningspass som du själv kan starta från salens pekskärm vid en för dig passande tidpunkt.

Läs mer

Les Mills-KONCEPTPASS

Innehållet i Les Mills gruppträningspassen följer det internationella Les Mills-konceptet. Passens innehåll ändras var tredje månad, samtidigt som för Les Mills-pass runt om i världen.

Läs mer


Gympastudio

Cyklingstudio

Videostudio

Värmestudio (2. våningen)