LYKKE FÖR FÖRETAG | Liikuntakeskus LYKKE

LYKKE FÖR FÖRETAG

Vem har ansvaret för arbetsvälbefinnande tjänsterna I ditt företag? Vet du hur dina arbetstagare mår just nu? Arbetsvälbefinnande betyder, säkert, hälsosamt och givande arbete, så att din arbetstagare gör bra ifrån sig i ledande organisationer. LYKKEs arbetsvälbefinnande tjänster består av skräddarsydda tjänster till företag, med deras hjälp kan vi tillsammans stöda personalens ork och hälsosamma levnadsvanor.

Fördelar för arbetstagare:

 • Att orka på jobbet

 • Återhämtning och livskraft

 • Mer kvalité i fritid

 • Förebyggande av sjukdomar

 • Positiva effekter på omgivningen

 • Friska pensionsår

Fördelar för arbetsgivaren:

 • Besparingar av sjukfrånvaro och arbetshälsovårds kostnader

 • En ökning av personalens produktivitet

 • Konkurrenskraftig rekrytering och engagemang

 • Besparingar av försäkringskostnader och förtidspensionering


​​​​ENERGISK VARDAG (varar ca: 2h)

Hälso Workshopen är en kul dag för arbetsgemenskapen, vars syfte är att skapa en positiv atmosfär och att väcka intresse för hälsosamma levnadssätt. Hälso Workshopen inleds med att fylla i en hälsoundersökning, där vi kartlägger hur arbetstagarna mår och vilka behov arbetsgemenskapen har.. På basis av hälsoundersökningen anpassar vi innehållet i hälso-workshopen. Vi tror på att det finns en passlig nivå av fysisk aktivitet för alla, baserat på deras livssituation. Vi vill inspirera och uppmuntra till att ta små steg mot en bättre vardag.

Innehållet i hälso workshopen:

-Hälsoundersökning till hela personalen (resultaten presenteras för ledningen)

-Hälso föreläsning för personalen baserat på undersökningen. Innehållet sammansätts utifrån undersökningen (återhämtning, näring, motion) varar ca: 45 min.

Motionssessionen anpassas utifrån de behov som framkommit i hälsoundersökningen.VÄLBEFINNANDETS RESA (varar 6 mån)

Välbefinnande coachingens syfte är att identifiera arbetsgemenskapens styrkor, lära sig att känna igen orkens gränser för uthållighet och skapa hållbara arbetssätt. Under coachingen får arbetsgemenskapen verktyg för att stödja sitt eget välbefinnande. Under resan lär man sig och inser hur olika val påverkar vår uthållighet. Arbetsgivarna får en tydlig och pålitlig bild på individens uthållighet och resurser. Arbetstagaren hittar ett fungerande sätt att återhämta sig och stärka sig. Arbetsgivaren får en trovärdig information om var man bör investera i arbetsvälmånde.

Coachingens innehåll:

 • Hälsoundersökning (presentation av resultaten för ledningen)

 • Firstbeat life hälso analys 1st

 • Föreläsningar 3st: Energi av kosten, Motion för livet, Återhämta dig och bli starkare.

 • Motions Gånger 3st, varar 45 min/gång. T.ex. kroppsvård, styrketräning, aerob träning (puls + styrketräning).

 • Arbetsböcker: regelbunden motion och mångsidig kost.


HÅLLBART VÄLBEFINNANDE (varar 12 mån)

I välbefinnande coachingen granskar vi djupare och kartlägger varje individs resurser och styrkor. Coachingen erbjuder verktyg och metoder för att stärka sin egen motivation. Vi engagerar arbetstagarens egna välbefinnande på främjande sätt, som tid-och stresshantering. Vi lär oss att integrera regelbunden motion och en hälsosam kost i vardagen. Dessa hjälper till att öka energinivån och återhämtningsförmågan. Arbetsgivaren ser individens välbefinnande handlingar påverka bl.a. besparingar inom företagshälsovården, kostnader och ökad personalproduktivitet.

Coachingens innehåll:

 • Hälsoundersökning (resultatet presenteras för ledningen)

 • Firstbeat life hälso analys 2st (i början och i slutet)

 • Föreläsningar 3 st : Energi från kosten, Motion för livet, Återhämta dig och bli starkare

 • gruppträningstillfällen 3 st. Exempelvis: kroppsvård, styrketräning, aerob träning(puls +styrketräning)

 • 2 personliga coachnings träffar (träningsprogram)

 • Arbetsböcker: regelbunden motion, mångsidig kost och främja återhämtning.


TRÄNINGS GÅNGERNA (varar 45-60 min)

Tränings gångerna är företagets egen träning stund med det innehåll ni själva väljer. T Ex. luft yoga, kroppsvård, funktionell cirkelträning i gymmet, styrketräning i gruppträningssalen, spinning, pilates, yoga, boll pilates, buti-yoga.

FÖRELÄSNINGARNA (varar ca: 45 min)

Vi erbjuder tre olika föreläsningar som stödjer välbefinnandet. T.ex. Energi från kosten, motion för livet, Återhämta dig och bli starkare.


REGELBUNDNA LEDDA TRÄNINGS TJÄNSTER

Vi kan ordna träning för företagets personal t ex. veckovis/månadsvis. Innehållet i regelbundna ledda träningstjänster kan vi anpassa efter behov.


BE OM ETT ERBJUDANDE FÖR DITT FÖRETAG.

Beloppet för skatteförmåner för motion är 400€ / år /pers