LYKKE COACHNING | Liikuntakeskus LYKKE

LYKKE COACHNING

LYKKE – coachningen skräddarsys enligt individuella behov. LYKKE – coacharna är utbildade proffs som hjälper dig att uppnå dina mål, alltid med hänsyn till din startnivå. LYKKE – coachningen inleds alltid med en konsultation med coachen. Som hjälp används ett förhandsinformationsformulär och, om så önskas, enligt målen utformade inledande tester och mätningar.

LYKKE INDIVIDUELL COACHNING

All LYKKE individuell coachning inkluderar ett individuellt, målinriktat träningsprogram och en träningskalender. LYKKE individuella coachningspass varar 45 minuter. Coachen hjälper dig att välja rätt typ av coachningspaket.

Läs mer

LYKKE SMÅGRUPPSCOACHNING

LYKKE – smågruppscoachning utförs i små grupper på 4–12 personer. Träning i en liten grupp är roligt och effektivt. I gemensamma träningar leder coachens stöd och lagandan till bättre resultat. LYKKE coachning i små grupper inkluderar fyra möten per månad. Mötets längd är 45-60 minuter.

Läs mer


LYKKE MAMMACOACHNING

LYKKE-äitiysvalmennuspaketit sisältävät yksilöllisen, tavoitteiden mukaisen harjoitusohjelman sekä liikuntakalenterin. Valmennuksessa otetaan huomioon äidin tarpeet ja elämäntilanne. Tutustu valmennuspaketteihimme tai kysy lisää LYKKE valmentajalta anna.nareaho@liikuntakeskuslykke.fi.

Obs! Mammacoahningar hålls på finska.

Läs mer

KURSER SOM PÅBÖRJAS SNART

Motionscenter LYKKE erbjuder mångsidigt med olika slags smågrupps träningar till varje motionerare. Bekanta dig med vårt utbud, välj det som passar dig och anmäl dig.

Läs mer


LYKKE TRÄNINGSGÅNG

LYKKE TRÄNINGSGÅNG är en halv timmes träning med LYKKE personlig tränare. Temat för träningsgången får du välja själv. Efter din anmälning får du tidföreslag och en kort bakgrundsformulär till din epost. Med hjälp av dina svar kan tränaren planera innehållet för träningsgången.

Läs mer

LYKKE GUIDNING FÖR TRÄNINGSMASKINER

Behöver du instruktion hur man använder gymmets träningsmaskiner? Lär känna träningsmaskinerna på gymmet med hjälp av vår personal tränare. Vi går igenom 6-8 träningsmaskin och efter det kan du göra muskelkonditionsträning på gymmet. Guidning varar ca. 30 minuter.

Läs mer


VARFÖR ANLITA EN COACH?

Med hjälp av en coach får du en trygg och bra start på din träningshobby. En professionell coach tar hänsyn till din livssituation, träningsbakgrund, målsättning och totala kroppsbelastning. Det träningspaket som coachen planerar tar hänsyn till kroppens krav både i vardagen och på jobbet. När återhämtningsövningar och vilodagar ingår i träningsprogrammet undviks överbelastningstillstånd och belastningsskador. Med stödet av en coach vågar du prova på mer utmanande rörelser och ditt självförtroende växer.

Läs mer


LÄR KÄNNA VÅRA COACHAR OCH KONTAKTA OSS GÄRNA.


LYKKE COACHAR

LYKKE – coacharna är utbildade proffs som hjälper dig att uppnå dina mål, alltid med hänsyn till din startnivå. LYKKE – coachningen inleds alltid med en konsultation med coachen. bekanta dig med LYKKE coachar.

Läs mer