ÅTERHÄMTNING I VARDAGEN

Trivs du i din egen vardag? Lyckas du koppla av mitt i veckan och klarar du att bli av med stressrelaterade tankar?
Eller gör dagsrytmen dig andfådd? Får du för lite sömn och räknar du dagarna till semestern eller helgen?


Tyvärr har utmattningssyndrom, utbrändhet på jobbet och sömnproblemen ökat mycket de senaste åren. Arbetslivets utmaningar har ökat, liksom jämförelsen med andra, och i och med det att allt fler människor känner sig otillräckliga. Det är svårt att själv avgöra vad som är tillräckligt bra, var dina egna gränser är och när det är bra att säga nej.

Otillräcklighet kan upplevas såväl som förälder, vän, partner, anställd som i vilken som helst aspekt av livet. Samvetsgranna personer som har benägenhet för perfektionism tenderar att sträcka sig längre än vad som är nödvändigt. När uppmärksamheten riktas från en själv till annat, hamnar de faktorer som påverkar välmåendet i skymundan. Vi skär ner på tillräcklig nattsömn, motion, återhämtande aktiviteter och hälsosam kost. Vi väntar på semestern eller en helg, så länge vi klarar oss så långt. För en del kan återhämtning under helgen vara tillräcklig och batterierna kan laddas på en kort tid. För andra är kanske inte ens en månads sommarsemester tillräcklig för att återhämta sig.

Är vi menade att leva livet på ett sådant sätt att vi inte har tid att njuta av resan?

Stress- och blodtrycksnivåer faller på bara ett par dagar när vi gör saker som vi tycker om. Om tempot i vardagen är högt stiger stresskurvorna lätt tillbaka till en hög nivå även på kort tid. Det skulle vara bra att dagligen hitta stunder när vi bara kan fokusera på oss själva; Stanna upp och lyssna på din andning! När vi stannar upp har vi förmågan att se de saker som är bra. Då kan vi vara mer närvarande och även göra nödvändiga förändringar så att vi lever ett liv som känns som vårt och som vi också får njuta av.


ÅTERHÄMTNING

ÅTERHÄMTNING-passen är lugnare pass som ingår i alla träningskalendrar. Övningarna ökar rörligheten och kroppskontrollen och hjälper till med återhämtningen. Återhämtnings-passet känns igen på blom-symbolen.

Läs mer