ANVÄNDNING AV BÅDA LYKKE-CENTREN

Är du intresserad av att använda båda LYKKE centren? På den här sidan kan du fylla i dina kontaktuppgifter och skicka formuläret till oss. Vi kontaktar dig senast följande vardag, och du får tillgång till båda LYKKE centren.

Priset för användning av båda centren, när du varit LYKKE medlem minst ett år i rad:

Motionscenter LYKKE och LYKKE för kvinnor Gym 50€

Motionscenter LYKKE och LYKKE för kvinnor Gym + gruppträning 60€


Priset för användning av båda centren, när du varit LYKKE medlem under ett år:

Motionscenter LYKKE och LYKKE för kvinnor Gym 65€

Motionscenter LYKKE och LYKKE för kvinnor Gym + gruppträning 75€


Du kan köpa medlemskap som ger dig rätten att använda båda LYKKE centren, antingen som ett tillsvidare i kraft avtal eller te.x för en månads testperiod. I det tillsvidare i kraft avtalet som ger dig rätten att använda båda centren gäller en månads uppsägningstid / ändringstid.SOM LYKKELIT

Välkommen som lykkelit! Läs dessa anvisningar noggrant så du har lättare att komma igång med dina träningar hos oss.

Läs mer